Tag: 7 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในปี 2022

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022” – หรั่ง พระนคร –

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2022 1. ความหวัง ความหวังเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากๆ ผมได้เรียนรู้ตลอดปีที่ผ่านมา ...