Tag: Akkarin

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

BORN AGAIN

ภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงาม จากคนเกเรที่หลงอยู่ในอำนาจมืด ด้วยระยะเวลาบวกกับสิ่งเเวดล้อมในเส้นทางแบบนี้ ทำให้พวกเขาแต่ละคนถลำลึก ...