Tag: Antichrist

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ซันเมียงมูน ผู้นำลัทธิมูนิซึ่ม

ในหนังสือ The Divine Principle คำสอนหลักของมูน เขาอ้างว่าตนถูกส่งมาจากโลกตะวันออกเพื่อเป็นพระเมสสิยาห์และทำพันธกิจที่พระเยซูคั่งค้างอยู่ให้สำเร็จ เขาบอกว่าเมื่ออายุ ...