Tag: apologetic

12 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

จริงหรือที่มัทธิวบทที่ 27 ข้อ 46 กล่าวว่าพระเยซูมิได้เป็นพระเจ้า?

ตอบคำถามความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ตอนที่ 2 ก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนว่า จุดประสงค์ของการเขียนซีรีส์นี้ ...

พระเยซูไม่เคยพูดว่า “เราเป็นพระเจ้า” จริงหรือ?

ก่อนอื่นผมต้องชี้แจงก่อนว่า จุดประสงค์ของการเขียนซีรีย์นี้ “ไม่ใช่เพื่อลบหลู่” ความเชื่อของบางศาสนา ...

ใช้ยอห์น 1:1 รับมือกับ พยานพระยะโฮวา

คริสเตียนไทยบางคนอาจเคยมีประสบการณ์คนมาเคาะหน้าบ้านแล้วเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟัง ซึ่งคำสอนบางอย่างก็ดูเหมือน ...

ปฐมบทซีรีส์ ทำไมเราถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง

บทความชุด “ทำไมเราถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง?” นี่คือบทนำ ที่จะพูดถึงโครงภาพรวมที่ใช้นำเสนอความเป็นเหตุผลในเรื่องพระเจ้ามีจริง

ความเชื่อเรื่องพระเจ้า กับ Common Consent

บทความชุด “ทำไมเราถึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง?” ตอนที่ 2 พูดถึง common consent ซึ่งเป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่เราใช้โน้มน้าวคนฟังให้ลองพิสูจน์เรื่องพระเจ้าได้ดีเช่นกัน

ความจริงสัมบูรณ์ (Absolute Truth) กับ ความจริงสัมพัทธ์ (Relative Truth)

หนึ่งในกลุ่มที่เป็นพยานยากที่สุด คือ กลุ่มสัมพัทธนิยม เพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกอย่างเป็นความจริงสัมพัทธ์ ทุกอย่างเป็นเพียงความคิดและความรู้สึก ไม่มีความจริงที่สัมบูรณ์ ประโยคที่ได้ยินบ่อย ๆ ของคนกลุ่มนี้ เช่น “โลกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกหรอก อยู่ที่เราจะเชื่ออะไรต่างหาก” ถ้าเราเจอคำถามแนวนี้ เราจะตอบพวกเขาอย่างไร

คนในโลกคิดยังไงกับ “การมีอยู่ของพระเจ้า”

บทความแนววิชาการที่อธิบายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้า 3 แบบใหญ่ๆ ในโลกนี้ คือ Theism, Atheism และ Pantheism ทั้ง 3 แบบนี้มองคำว่า “พระเจ้า” อย่างไรบ้าง

ทำไมการลงโทษนิรันดร์จึงยุติธรรม?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมคนดีที่ไม่เชื่อพระเจ้าจึงตกนรก?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมพระเจ้าสั่งให้ชาวอิสราเอลกวาดล้างเด็กชาวคานาอัน?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

ทำไมมนุษย์ต้องรับผลความบาปของอาดัม?

“คำถามเด็กหลังห้อง” ซีรีส์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่างๆ ด้านการปกป้องความเชื่อ โดยคำถามเหล่านี้รวบรวมจากชั้นเรียนใน Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้าน Apologetics ซึ่งเน้นตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) เป็นหลัก

Object vs Subject

มาเรียนรู้และเข้าใจการมองสิ่งต่างๆ ด้วยหลัก OBJECT & SUBJECT และเมื่อคุณเริ่มแยกแยะ 2 สิ่งนี้ได้แม่นและคล่อง เมื่อนั้นชีวิตสุขขึ้น เพื่อนมากขึ้น ท้ายบทความมีคำถามให้ลองฝึกฝนกัน