Tag: audio

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบเครื่องเสียง

หากเราเจอปัญหาเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่ลำโพงในห้องประชุมไม่ค่อยโอเค ติดๆ ดับๆ บทความนี้อาจช่วยให้เราได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา