Tag: BecomingLikeChrist

9 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – โน้ต เอกกมล เอกศรัณย์ชัย

1.งาน Event ที่อยากไปที่สุด งาน Event ที่อยากไปที่สุดคืองานศพตัวเอง เนื่องจากช่วงหลัง ๆ ได้ร่วมงานศพและจัดงานศพให้หลายคน ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เต๊ะ ศตวรรษ

1.เมื่อต้องพบกับการทดสอบใจ ในแต่ละวันการทดสอบหัวใจมีมาเสมอทั้งความสัมพันธ์ ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บลู เอลิกา พลอยอัมพร

ในวันดี ๆ ที่ผ่านมา ได้เห็นพระคุณและพระพรของพระเจ้ามากมาย และในวันทุกข์ใจหลาย ๆ วันที่ผ่านมาก็ได้เห็นพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเสมอ ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – หรั่ง พระนคร

ได้เรียนรู้ว่าครอบครัว คือ ส่วนสำคัญมาก ๆ ที่จะสนับสนุนงานรับใช้พระเจ้า  ได้เรียนรู้ชีวิตผู้คน ...

“7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา

1.“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” ฟีลิปปี 4:13 ไม่มีคำแนะนำที่ใช้ได้กับทุกปัญหา  ...

THE CONVERSATION EP.20 : บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ

‘บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ’ ถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ปี บนเรือ Logos Hope กับชีวิตที่ได้เรียนรู้จักพระเจ้าในแง่มุมที่ไม่เคยสัมผัส ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 3/3)

ความรักไม่หยาบคาย ความหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะแต่ละวัฒนธรรมมีแนวความคิดเรื่องมารยาทสังคมที่แตกต่างกัน ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 2/3)

ความรักไม่อวดตัว ถ้าเปรียบการไม่อิจฉาเป็นเด็กที่นั่งอยู่บนไม้กระดกฝั่งหนึ่ง การไม่อวดตัวก็เป็นเด็กอีกคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ...

THE CONVERSATION EP.18 : แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

เมื่อถ่านไฟในชีวิตที่กำลังจะมอดดับลงไป กลับลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง ‘แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล’ ...