Tag: BecomingLikeChrist

4 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

THE CONVERSATION EP.20 : บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ

‘บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ’ ถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ปี บนเรือ Logos Hope กับชีวิตที่ได้เรียนรู้จักพระเจ้าในแง่มุมที่ไม่เคยสัมผัส ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 3/3)

ความรักไม่หยาบคาย ความหยาบคายเป็นสิ่งที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะแต่ละวัฒนธรรมมีแนวความคิดเรื่องมารยาทสังคมที่แตกต่างกัน ...

Love Is and Isn’t (ตอนที่ 2/3)

ความรักไม่อวดตัว ถ้าเปรียบการไม่อิจฉาเป็นเด็กที่นั่งอยู่บนไม้กระดกฝั่งหนึ่ง การไม่อวดตัวก็เป็นเด็กอีกคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ...

THE CONVERSATION EP.18 : แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

เมื่อถ่านไฟในชีวิตที่กำลังจะมอดดับลงไป กลับลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง ‘แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล’ ...