Tag: Bertram

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ผู้พิชิต หรือผู้พิทักษ์

ก่อนที่ดอยหลวงเชียงดาวจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมในระยะเวลาสั้นๆ คือตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2022 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2022 ผมได้มีโอกาสร่วมทริปเดินทางกับผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท Bertram ที่เป็นบริษัทผู้ให้การสนับสนุนจัดทำนิทรรศการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของพื้นที่สงวนชีวมณฑลเชียงดาว ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วว่าให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก ให้เราเข้าไปสัมผัส และเยี่ยมชมความงดงามสดชื่นของดอยหลวงเชียงดาวแห่งนี้ เป็นหนึ่งในการทรงสร้างของพระเจ้าที่มีความสวยงามอย่างมาก มีระยะทางในการเดินขึ้นเขาครั้งนี้กว่า 8.5 กิโลเมตร หรือประมาณ 25,500 ก้าว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,225 เมตร อาจกล่าวได้ว่าสูงราวๆตึก 740 ชั้น ใช้เวลาในการเดินขึ้นไปทั้งหมดเกือบ 6 ชั่วโมงเต็ม