Tag: bible

10 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ เป็นกระบวนการอย่างง่ายที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งค้นพบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำถามใหญ่ ๆ ในชีวิตของเขา กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาโดยเดวิด แอล วัตสัน และพอล ดี วัตสัน

กำเนิดพระเยซู – พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2

ในตอนแรกของซีรีส์ห้าตอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณลูกา เราจะสำรวจเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซู สถานะต่ำต้อยของครอบครัวพระเยซูในสังคมของคนอิสราเอลสื่อถึงลักษณะกลับตาลปัตรแห่งอาณาจักรของพระเยซูที่จะมาถึง

ใบปลิว ราชาผู้ยากจน (JESUS THE POOR KING)

ราชาผู้ยากจน เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงบังเกิด เรื่องราวความเป็นมาชีวิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ถึงห้าครั้งในพระคัมภีร์

ภาพรวม : พันธสัญญาใหม่ New Testament

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู