Tag: bible

12 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ตรีเอกานุภาพ ตอนที่ 4 – คำสารภาพของโธมัส (𝐓𝐫𝐢𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟒 – 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬’𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧)

แม้ว่าพระธรรมยอห์น 1:1 จะให้ความชัดเจนอย่างมากเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพ ทว่าผู้อ่านต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักไวยกรณ์ภาษากรีกในระดับหนึ่ง ...

หลักคำสอนในพระคัมภีร์เรื่องการเมืองการปกครอง ตอนที่ 1: พระเจ้า รัฐบาล และอารยะขัดขืน 

1) พระเจ้าเองทรงอนุญาตให้เกิดรัฐบาลและการปกครอง คริสเตียนทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมาย  “ทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจปกครอง ...

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ

ชั้นเรียนพระคัมภีร์เพื่อการค้นพบ เป็นกระบวนการอย่างง่ายที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งค้นพบสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับคำถามใหญ่ ๆ ในชีวิตของเขา กระบวนการนี้ได้รับการพัฒนาโดยเดวิด แอล วัตสัน และพอล ดี วัตสัน

กำเนิดพระเยซู – พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2

ในตอนแรกของซีรีส์ห้าตอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณลูกา เราจะสำรวจเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับการกำเนิดของพระเยซู สถานะต่ำต้อยของครอบครัวพระเยซูในสังคมของคนอิสราเอลสื่อถึงลักษณะกลับตาลปัตรแห่งอาณาจักรของพระเยซูที่จะมาถึง

ใบปลิว ราชาผู้ยากจน (JESUS THE POOR KING)

ราชาผู้ยากจน เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงบังเกิด เรื่องราวความเป็นมาชีวิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ถึงห้าครั้งในพระคัมภีร์

ภาพรวม : พันธสัญญาใหม่ New Testament

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู