Tag: contemplation

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การดูแลรักษาชีวิตภายใน

คนเรามักปล่อยให้ “ความวุ่นวาย” สร้างตัวตนและโลกภายนอกของเรา และเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราทำและความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญ จนทำให้ละเลยสิ่งที่เป็นโลกภายในของตัวเอง นั่นคือ การดูแลและทำนุบำรุงจิตวิญญาณในการเดินกับพระเจ้า ซึ่งเป็นกุญแจสำหรับการมีชีวิตที่ดีและมีประสิทธิผล