Tag: Crossover

5 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Wut Wongsunsern – มองไกล ๆ

ในเวลาที่เรามองไปรอบตัวแล้วไม่เห็นใคร ในเวลาที่ปัญหารายล้อมอยู่รอบกาย ในเวลาที่หนทางข้างหน้าช่างมืดมน อยากให้เรา "มองไปที่พระเจ้า" เราจะพบแสงสว่าง ...

BB.Mind – สิทธิอำนาจ

"สิทธิอำนาจ" หมายถึง การอนุญาตให้มนุษย์บนแผ่นดินโลกที่ได้รับเรียกและได้รับแต่งตั้ง ให้กระทำแทนและในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาหรือพระเยซูคริสต์ในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้า ...

CANVAS – Crossover Music

กบ วีรศักดิ์ เกลือกัน รับหน้าที่ถ่ายทอดเพลง “Canvas” เพลงที่เขียนและเรียบเรียงโดย Soft Side เปรียบเปรยถึงชีวิตคนเราที่เหมือนกับผืนผ้าใบอันขาวสะอาด พอเวลาผ่านไปประสบการณ์และเส้นทางที่เลือกเดินทำให้เราได้พบเจอกับเรื่องราวทั้งดีและร้าย จากผ้าใบสีขาวถูกถมด้วยสีต่างๆ จนทำให้เสียความศรัทธาต่อสิ่งดีๆในชีวิต แต่หากเราให้ความสนใจแต่เนื้อแท้ที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ย้อนกลับมาโทษตัวเองได้