Tag: easter

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วันอีสเตอร์กับวันที่สิบเจ็ดเดือนนิสาน

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีเว็บไซต์และวารสารที่น่าสนใจที่ชื่อว่า History Today ซึ่งได้รวบรวมและเรียบเรียงว่า ...

อีสเตอร์ (Easter) พระเยซูฟื้นมาเพื่อ?

เมื่อหลายปีก่อน Dan Brown สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองไปทั่วโลกด้วยนิยายเรื่อง Davinci's Code แต่ไฮไลท์จริงๆ ...

เบื้องหลัง “การไต่สวนพระเยซู” ที่ไม่ชอบมาพากล

เจาะลึกเบื้องหลังกรณี “การไต่สวนพระเยซู” ที่คุณอาจไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อน นี่คือความจริงที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความรักและเสียสละของพระเยซูได้ดียิ่งขึ้น