Tag: Eschatology

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

“ดินแดนผู้ตาย” มีอยู่จริง หรือเป็นแค่สีสันของคำอุปมา

"แดนผู้ตาย" หรือ "เฮดีส" (Hades) ได้ถูกอธิบายใน อุปมาเรื่องเศรษฐีและลาซารัส อย่างละเอียด เพื่อให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานของเศรษฐีหลังความตาย ...