Tag: footprint

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

รอยเท้าบนผืนทราย

ค่ำคืนหนึ่งฉันฝันว่า ฉันกำลังเดินอยู่บนหาดทราย กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างมีความสุข แล้วหลายฉากในชีวิตของฉันก็ปรากฏเด่นชัดขึ้น ให้เห็นบนผืนฟ้าที่กว้างใหญ่ แต่ละฉากนั้น ...