Tag: Journey Journal

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

Journey Journal (เจอนี่เจอนั่น) ตอนที่ 2 : Pre-Quarintine

St.Vincent จ๋า...พลอยมาถึงแล้ว! ระหว่างรอขึ้นเครื่องต่อสุดท้ายครั้งนี้ก็มีเรื่องสนุกๆ เช่นเคย และเมื่อถึงที่หมายต้องกักตัวก่อนลงเรือ ...