Tag: mixer

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

การ sound check สำหรับทีมนมัสการทำอย่างไร?

บทความเชิงเทคนิคสำหรับนักดนตรี ทีมนมัสการที่ต้องทำการทดสอบเสียง หรือ sound check เพื่อให้พร้อมก่อนการเล่นเพลงนมัสการจริง

ไมค์ที่โบสถ์ หอนประจำ แก้ไงดี?

ไมค์หอนจนปวดหู เป็นปัญหาที่เจอบ่อยบนเวทีคริสตจักร บทความนี้ให้คำแนะนำภาคปฏิบัติเพื่อจัดการอาการเสียงหอนของไมค์ (เหมาะสำหรับ คนที่ดูแลงานด้านมีเดีย โดยเฉพาะ mixer)

การต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบเครื่องเสียง

หากเราเจอปัญหาเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่ลำโพงในห้องประชุมไม่ค่อยโอเค ติดๆ ดับๆ บทความนี้อาจช่วยให้เราได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา