Tag: sex

2 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เพื่อนแก้เหงา

ถ้า Sex Robot หรือการใช้หุ่นยนต์เพื่อตอบสนองเรื่องทางเพศได้รับการยอมรับมากขึ้น จะกลายเป็นปัญหาใหญ่กับรุ่นลูกหลานแน่นอน ในฐานะคริสตชนจะมองและสอนเรื่องนี้อย่างไร

7 ความเข้าใจผิดและคำโกหกเกี่ยวกับเรื่อง Sex

หลักการและมุมมองในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกบิดเบือนไปนั้น ได้สร้างความเสียหายให้กับชีวิตทั้งคนโสด หรือแม้แต่คู่แต่งงาน ลองอ่านกันดู เผื่อว่าอาจมีข้อไหนที่เราเองเข้าใจผิดไปบ้าง