Tag: spirit

1 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

ทำไมซาโลมอนจึงบอกว่า “มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน”

ไขข้อข้องใจ ปัญญาจารย์ 3:18-21 “มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดียรัจฉาน” หมายความว่าอะไร? และสัตว์นั้นมีวิญญาณหรือไม่? ถ้ามี วิญญาณของมันเหมือนกับวิญญาณมนุษย์หรือไม่?