Tag: TheConversation

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

THE CONVERSATION EP.22 : เปิดเรื่องราวที่จับใจกับแผนการพระเจ้าอันยาวนานกว่า 20 ปี จากชีวิต ‘ก้อย จรรยาพร’

เปิดเรื่องราวที่จับใจกับแผนการพระเจ้าอันยาวนานกว่า 20 ปี จากชีวิต ‘ก้อย จรรยาพร’ จากคนที่แข็งกระด้าง ...

THE CONVERSATION EP.20 : บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ

‘บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ’ ถ่ายทอดประสบการณ์ 3 ปี บนเรือ Logos Hope กับชีวิตที่ได้เรียนรู้จักพระเจ้าในแง่มุมที่ไม่เคยสัมผัส ...

THE CONVERSATION EP.18 : แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล

เมื่อถ่านไฟในชีวิตที่กำลังจะมอดดับลงไป กลับลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้ง ‘แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล’ ...