Tag: w501

3 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

วันต่อวันกับพระเยซู – พิษณุ ไทรงาม Feat.โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

จะเป็นยังไง ถ้าทุกวันเราได้เริ่มใหม่กับพระเยซู ?  พระเยซูทรงเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์ พระองค์ทรงอยากพูดคุย ...

ซาบซึ้งในรัก – ฝน วารุณี

เคยรู้สึกไหมว่าไม่มีที่ไหนน่าอยู่เลย ทุกอย่างเร่งรีบ วุ่นวาย ใช้ชีวิตวิ่งตามอะไรบางอย่าง แต่เมื่อชีวิตของเราได้พบพระเจ้า ...

ข้ารอคอยพระองค์ – Remind

"การรอคอย" ในบางครั้งการรอคอย อาจจะดูเหมือนยาวนาน มองไม่เห็นทาง ไม่มีจุดหมาย การรอคอยในโลกใบนี้อาจดูเหมือนหลายครั้งเป็นไปไม่ได้ แต่การรอคอยพระเจ้าเราจะได้พบกับความรัก ...