Category: Ministry How-to

40 ผลลัพธ์
ผลการคัดกรองข้อมูล

เคล็ดลับการเป็นผู้นำ

ความปรารถนาและใฝ่ฝันใคร่เป็นผู้นำนั้น เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า ปัจจุบันนี้โลกต้องการผู้นำที่ดี ...

โครงการบารนาบัส (Project Barnabas)

คู่มือโครงการนี้มีพื้นฐานมาจาก 2 ทิโมธี 2: 2 ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับมอบหมาย ให้มอบพระวจนะกับบุคคลที่สัตย์ซื่อที่จะส่งต่อไปยัง ...

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร

หลักสูตรนี้ให้วิธีการทางพระคัมภีร์ของการเพิ่มพูนฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มพูนตามคำสั่งของพระเจ้า ...

จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา)

ผู้เขียนได้เขียนหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อหนุนน้ำใจของครูผู้สอน ในโรงเรียนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ ...

“เราต้องการกันและกันในงานรับใช้…”

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราต้องการกันและกันไม่อย่างนั้นงานไม่เสร็จแน่นอน เหมือนอย่างที่คนสี่คนหามคนง่อยเพื่อจะไปรักษาที่องค์พระเยซูแต่เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าผู้คนเต็มไปหมด ...

พระเยซูคริสต์คือใคร?

บทเรียนสำหรับศึกษาพระธรรมมาระโกเล่มนี้เขียนเพื่อให้ได้รู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้น ติดตามพระเยซูด้วยการเชื่อฟังพระองค์ ...

หลักศิษยาภิบาล

งานสำคัญในคริสตจักรมีอย่างน้อยสองประการ คือ หนึ่ง ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เพื่อให้คนกลับใจบังเกิดใหม่ สอง ...

ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : คู่มือสําหรับพี่เลี้ยง

การดูแล หรือ ติดตามผู้เชื่อใหม่ เป็นการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าอาจไม่มีประสบการณ์ในการรับใช้อย่างนี้มาก่อน ผู้ที่รักพระเจ้าทุกคนสามารถติดตามผู้เชื่อใหม่ได้ โดยใช้หนังสือคู่มือ เล่มนี้ ประกอบกับหนังสือ “ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ 20 บทสําหรับผู้เชื่อใหม่”

ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน-คู่มือ

คู่มือสำหรับหนังสือชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐานได้กล่าวถึงการเฝ้าเดี่ยว การอธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์การเป็นพยาน ...

คู่มือ สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท

สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น

ทางเดินแห่งชีวิต (คู่มือผู้สอน)

บทเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องพระเจ้าและผู้เชื่อใหม่ เกี่ยวกับพระเจ้าคือใคร คำลั่งสอนของพระเจ้า ความบาป พระเยซูคริสต์ และการตอบสนองของคุณ

ข้อเสนอ 10 ประการสำหรับการอบรมผู้นำในประเทศไทย

การเสริมสร้างพระวรกายของพระเยซูคริสต์ หรือคริสตจักรให้เจริญเติบโตและขยายตัวออกไป คือการให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ ...

นำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร

การนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อย เป็นการแนะนำวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติเริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการนำกลุ่มย่อยในคริสตจักร ...

คำบรรยาย การเพิ่มพูนคริสตจักร

คำบรรยายที่บรรจุลงในหนังสือเล่มนี้ คือเหมาะสำหรับศิษยาภิบาลที่กำลังกระทำงานเต็มเวลาในคริสตจักร ...

คู่มือการอบรม พี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักร

จุดประสงค์ของหลักสูตรอบรมพี่เลี้ยงและสื่อคริสตจักรของหลุยส์ พาเลาและพันธกิจในการประกาศ ...

อบรมผู้นำคริสตจักร

หนังสือ “อบรมผู้นำคริสตจักร” เพื่อสนองความต้องการของคริสตจักรทั่วประเทศ “คริสตจักรจำนวนมากมีสภาพไม่ผิดกับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ...

การขยายคริสตจักร

เป็นคำบรรยายผลสรุปของการสัมมนาเรื่อง การขยายคริสตจักร ซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมแห่งสภาคริสตจักรแห่งในประเทศไทย ...

5 แง่มุมสำคัญที่ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น โดย ศจ.เอ็ดมันด์ ชาน

นี่ไม่ใช่ ปัญหาของคริสตจักร เพราะปัญหาที่แท้จริง คือ ปัญหาของคน และหากมองลึกลงไปอีก คุณจะพบว่า ...

ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมเปิดรอบนมัสการ ในช่วงสถานการณ์โควิด (กปท.)

ในขณะนี้สถานการณ์เรื่องไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในประเทศไทย คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และทางภาครัฐผ่อนปรนให้ทางศาสนสถานสามารถเปิดดำเนินการได้ ...

แพลตฟอร์มสำหรับคุยกับพี่เลี้ยงคริสเตียน

เว็บไซต์ที่มีพี่คริสเตียนให้คุณเลือกใช้เวลาด้วยมากมาย ในเวลาที่คุณสะดวกผ่านวิดีโอคอล

เปิดใจ! เปิดทางให้คนรุ่นใหม่! สิ่งที่คริสเตียนไทยควรเรียนรู้จากพันธกิจเทคโนโลยีในต่างแดน

เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมา ผม ("ซัน") ได้มีโอกาสไปทำงานพันธกิจในแคนาดาและอเมริกา เป็นเวลา 4 เดือน พันธกิจที่ผมทำมีชื่อว่า ...

การ sound check สำหรับทีมนมัสการทำอย่างไร?

บทความเชิงเทคนิคสำหรับนักดนตรี ทีมนมัสการที่ต้องทำการทดสอบเสียง หรือ sound check เพื่อให้พร้อมก่อนการเล่นเพลงนมัสการจริง

ไมค์ที่โบสถ์ หอนประจำ แก้ไงดี?

ไมค์หอนจนปวดหู เป็นปัญหาที่เจอบ่อยบนเวทีคริสตจักร บทความนี้ให้คำแนะนำภาคปฏิบัติเพื่อจัดการอาการเสียงหอนของไมค์ (เหมาะสำหรับ คนที่ดูแลงานด้านมีเดีย โดยเฉพาะ mixer)

เราจะเป็นนักดนตรีนมัสการได้ไหม?

หากต้องการรับใช้พระเจ้าในงานด้านดนตรีนมัสการ นี่เป็นบทความที่ดีที่ช่วยตอบคำถามว่า คุณเหมาะหรือยังไม่เหมาะ พร้อมหรือยังไม่พร้อม สำหรับงานรับใช้ลักษณะนี้

หลักการมอบหมายงานตามคำสอนในพระคัมภีร์

หลายคนเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็นเอกสารโบราณที่บรรจุคำสอนทางศาสนา หรือเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่ใช้สำหรับอ่านประกอบเพื่ออ้างอิงเท่านั้น ...

วิธีฝึกอบรมอาสาสมัครรูปแบบใหม่ในคริสตจักร

การอบรม จัดชั้นสอน ชั้นสร้างทีมงาน ในยุคปัจจุบัน ต้องการตัวช่วยที่มากกว่าแค่ความเก่งของผู้สอน บทความนี้ยืนยันการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการอบรม การสอนให้ดีขึ้น

วิธีทำขนมปังไร้เชื้อสำหรับพิธีมหาสนิท ใน 1 นาที

เอาใจผู้รับใช้พระเจ้ากันเต็มที่! เปิดสูตรทำขนมปังไร้เชื้ออย่างง่าย ดูจบใน 1 นาที อยากช่วยศิษยาภิบาลของคุณ ...

ร้านขายขนมปังไร้เชื้อสำเร็จรูปออนไลน์

นี่คือ องค์กรคริสเตียนที่ช่วยคริสตจักรในการเตรียมขนมปังไร้เชื้อ เพราะเราเชื่อว่าเวลาของคุณมีค่า ...

การต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบเครื่องเสียง

หากเราเจอปัญหาเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่ลำโพงในห้องประชุมไม่ค่อยโอเค ติดๆ ดับๆ บทความนี้อาจช่วยให้เราได้แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ซ้อมนมัสการยังไงให้มีประสิทธิภาพใน 1 ชั่วโมง

สำหรับทีมนมัสการที่พบปัญหาไม่มีเวลาซ้อม บทความนี้ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการซ้อมภายใน 60 นาที คุณสามารถนำเอาแนวทางหรือเคล็ดลับเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กันได้เลยในทีมนมัสการของคุณ