ชนิด

Article

414 แหล่งข้อมูล

องค์ประกอบที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ 7 เทรนด์พลิกโฉมคริสตจักรปี 2024 “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ดร.อาณัติ เป้าทอง “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.ประกิจ ตรีทศายุธ “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เจฟฟรี่ มาร์คว๊าร์คเสน “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อ.วาระ มีชูธน “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – วุฒิ วงศ์สรรเสริญ “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – แอน นันทนา บุญหลง “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.เจริญ ยธิกุล “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ดร.สมจินต์ ศรไพศาล – “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – โด่ง อานันท์ มูลตระกรณ์ – “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บอย โกสิยพงษ์ – “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – เหวิน เรืองกิจ ยงปิยะกุล “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.สิรินมาศ ลีฬหเกรียงไกร “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ชาติชาย จารุวาที “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – บอย สิทธิกุล บุญอิต “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร “7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2023” – มัทธิว ทอมพ์สัน Matthew Thompson

Book

71 แหล่งข้อมูล

ระบบวิธีการเพิ่มพูนคริสตจักร การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ จัดแผนการไว้ (คู่มืออบรมครูรวีวารศึกษา) บทบาทผู้นำคริสตจักร หลักศิษยาภิบาล ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน-คู่มือ ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 11 ติดตามพระคริสต์ การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 10 จะติดตามผู้เชื่อใหม่ได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 9 เราจะนำผู้อื่นมาหาพระคริสต์ได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 8 จะใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้อย่างไร? การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 7 จะนําการนมัสการได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 6 จะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 5 วิธีสร้างครอบครัวคริสเตียนได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 4 จะให้การปรึกษาได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 3 จะอธิษฐานเผื่อผู้เจ็บป่วยได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 2 จะนํากลุ่มเซลล์ตามบ้านได้อย่างไร การเติบโตขึ้นในพระคริสต์ บทเรียนชุดที่ 1 เราจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะบังเกิดผล คู่มือ สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท หลักข้อคิดที่ถ่ายทอดต่อไปได้ เล่ม 1 วิธีที่จะแน่ใจว่าท่านเป็นคริสเตียนแล้ว

Download

31 แหล่งข้อมูล

Gospel Tools : Application สำหรับประกาศพระกิตติคุณ Jesus Film : Application ที่รวบรวมหนังเกี่ยวกับพระเยซู คู่มือ 40 วัน อธิษฐานแห่งชาติ 2021 การเตรียมสอนรวีวารศึกษา จริยธรรมและการรับใช้อย่างซื่อสัตย์มั่นคงของผู้นำคริสเตียนไทย MENTORING YOUNG LEADERS IN THAILAND TOWARDS BUILDING STRONG FAMILIES IN THE MINISTRY เคล็ดลับการเป็นผู้นำ โครงการบารนาบัส (Project Barnabas) พระเยซูคริสต์คือใคร? ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : คู่มือสําหรับพี่เลี้ยง ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ : 20 บทสำหรับผู้เชื่อใหม่ PowerPoint วิธีการประกาศอย่างเกิดผล แบ๊บติสต์คือใคร รู้จักพระเจ้า คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 6 คริสเตียนกับประเพณีไทย คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 5 ผู้ช่วยจากพระเยซู คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 4 เติบโตขึ้นด้วยการอ่านพระคัมภีร์ คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 3 พระเจ้าอยากให้คุณสนทนากับพระองค์ คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 2 คุณเป็นครอบครัวของพระเจ้า คู่มือติดตามผลผู้เชื่อใหม่ บทที่ 1 คุณเป็นคนใหม่ในพระคริสต์

Music

68 แหล่งข้อมูล

ผู้อารักขา – Remind เต้น นรารักษ์ – ศิลาและป้อมปราการ เครื่องบูชาที่หายใจ – เนย เนตรนภิส ใจพริ้ง โรส ศิรินทิพย์ – พระเจ้าไม่ลืม Wut Wongsunsern – มองไกล ๆ BB.Mind – สิทธิอำนาจ แนน แก้วกาญจน์ – เชื่อสุดใจ วันต่อวันกับพระเยซู – พิษณุ ไทรงาม Feat.โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ซาบซึ้งในรัก – ฝน วารุณี ข้ารอคอยพระองค์ – Remind พรุ่งนี้- Crossover Acapella Home Sessions ถ้อยคำ การเชื่อฟัง The Blessing Thailand – Church Music Association คำอธิษฐานของพระเจ้า (The Lord’s Prayer) – Hillsong ภาษาไทย พระนามช่างงดงาม (What A Beautiful Name) – Hillsong ภาษาไทย จอมราชา (King Of Kings) – Hillsong ภาษาไทย ข้าจะทำ (100 พันล้าน) – Hillsong ภาษาไทย อยากให้รู้ – Crossover Acapella Home Sessions พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ – ปุ๊ อัญชลี (Crossover Music)

Sermon Illustration

220 แหล่งข้อมูล

คำนินทา “ความสัมพันธ์” สิ่งสำคัญยิ่งต่อชีวิต โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอนาบิล นี่คือคำอธิษฐานที่ผมไม่ขออธิษฐาน Password เข้าสวรรค์ ประเทศจีนในคำบอกเล่าของมาร์โค โปโล ความรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิต หญิงชราเก็บออมทั้งชีวิตเพื่อจะให้ ชีวิตอมตะกับยอดกษัตริย์ผู้ครองโลก ยกขุมทรัพย์ให้ชาติ คุณคือ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ชายติดเกาะ ชาร์ล พาร์ฮาม ผูกพันตัวเพื่อเป้าหมาย พระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่สำคัญได้ ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าประทาน.. บทเพลงยามท้อแท้ ถุงยาพิษที่ราดลงในใจ อย่าดูหมิ่นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อย

Video

88 แหล่งข้อมูล

THE CONVERSATION EP.22 : เปิดเรื่องราวที่จับใจกับแผนการพระเจ้าอันยาวนานกว่า 20 ปี จากชีวิต ‘ก้อย จรรยาพร’ THE CONVERSATION EP.21 : ‘อ.ประกิจ ตรีทศายุธ’ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยคนล่าสุด ‘อัลฟ่า’ เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณและคริสตจักรของคุณ สามารถเล่าเรื่องราวพระกิตติคุณและสร้างสาวกได้ บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างทีมในฝัน” บันทึกคำสอนจากสัมมนาเรื่อง “การสร้างสาวก ยิ่งสร้างยิ่งลึก” THE CONVERSATION EP.20 : บอส ชินพรรธน์ พัฒน์สุทธิโชติ THE CONVERSATION EP.18 : แหลม ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล Ep.1 ข่าวประเสริฐหมายถึงอะไร? ทำงานยังไงให้มีความสุขในยุคโควิด รายการคำตอบชีวิต ( ภาษาอีสาน ) Ep. 4 น้ำท่วมโลก และคำพยานพี่ป้อม รายการคำตอบชีวิต(อีสาน) Ep. 3 คาอินกับอาเบล และคำพยานแม่มน รายการคำตอบชีวิต อีสาน Ep.2 การไม่เชื่อฟังคำพยานพ่อเหลือ รายการคำตอบชีวิต EP.1 การทรงสร้าง และคำพยาน คุณวิท นักร้องหมอลำ (ท้า-พบพระเจ้า หยุดดื่ม) ตอนพิเศษ รายการคำตอบชีวิต (ภาษาอีสาน) ตอนพิเศษ เปิดตัวรายการคำตอบชีวิต จากการทรงสร้างถึงคริสตจักร THE CONVERSATION EP.13 : หน่อย วิลดา กำเนิดพระเยซู – พระกิตติคุณลูกา บทที่ 1-2 ภาพรวม: พระธรรมยอห์น 1-12 ภาพรวม: พระธรรมลูกา 10-24 ภาพรวม: พระธรรมลูกา 1-9 ภาพรวม: พระธรรมมาระโก